Vapos Yazılım

Vapos Yazılım, kalite politikası gereği, müşterilerinin en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını ve yalnızca satışta değil satış sonrasındaki müşteri memnuniyetini de arttırmayı hedeflemektedir.

 

Çözüm ve Hizmet Alanlarımız

Süreç, müşteriler (iç yada dış müşteri) için katma değer sağlayan çıktıları şekillendiren, tanımlanabilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir fonksiyonların tamamı olarak özetlenebilir. Süreç Yönetim Sistemi ise artı değer yaratan tüm faaliyetlerin etkin ve verimli yönetimini sağlamak, stratejiler üzerinde etkili ve Kritik Başarı Faktörleri ile doğrudan ilişkili kilit süreçleri belirlemek, süreçlerin sistematik yönetilmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak üzere kararlı ve esnek bir sistem oluşturulmasıdır. Süreç Yönetimi stratejik bir karardır. Bu amaçla, planlaması, yönetimi ve gözden geçirilmesi kuruluşun vizyon, misyon, strateji ve hedeflerini kapsar.

  • pictureProje yönetimi : Şirketinize uyarlanması düşünülen Satın Alma, Satış, Üretim, Kalite Kontrol, Planlama, Maliyet Muhasebesi vb. gibi tüm iş süreçlerinize katkıda bulunacak projeler üretir.
  • pictureNetsis Destek : Tamamı, alanında uzman ve sertifikalı ekibi ile yerinde ve uzaktan destek hizmetleri sunar. 
  • pictureÖzel Yazılım : Dijital Dönüşüm trendlerini takip ederek, amacına uygun uygulamalar üretmek veya mevcut uygulamalara entegre çözümler oluşturmakla ilgili hizmetleri sunar.
  • pictureEğitim : Eğitim salonu ve alt yapısı ile birebir veya gruplara  Posmia, Netsis, Muhasebe, Müşteri Deneyim Yönetimi ve CRM Uygulamaları ile ilgili eğitim Hizmetleri sunar.

 

Bilinç

Kalite; hiç kimse görmediğinde de doğru olanı yapmaktır.

Henry Ford